tirsdag 22. desember 2009

Europa tenker nytt -- fordi hun må det


EUs år for kreativitet og innovasjon er snart over, men det er ingen tvil om at årets innsats, med Sverige i føresetet vil få konsekvenser. For oss er kanskje det mest interessante at man har prøvd å forstå sammenhengen mellom kunstnerisk virke og kulturorganisasjoners kreativitet og innovasjon. Den Brüssel-baserte forsker-gruppen KEA ble satt på jobben. De fant at kunst og kultur kan være en reell ressurs for utvikling av nye produkter og tjenester, samt en driver for teknologisk innovasjon. Interessant siden kun rundt 25% av norske bedrifter tror at kultur kan tilføre dem noe når det gjelder kreativitet og innovasjon!

Men KEA-forskerne er ikke alene. Også forskere fra topp-universiteter i Boston, København og London, hevder at kreativitet har en vesentlig og spesiell verdi i en post-industriell økonomi. Den amerikanske forfatteren Daniel Pink hevder i sin bok ”A Whole New Mind” at fremtidens ledere snarere
trenger en MFA (Master of Fine Arts) enn en MBA (Master of Business and Administration). Så vil mange spørre seg hva er egentlig kreativitet? Det er mange definisjoner, men de fleste peker på en evne til å se nye løsninger, en evne til å tenke utenfor vante tankebaner og mot til å gjøre noe med det.

Ingen hevder at å samarbeide med, eller å bruke kunst og kultur, automatisk vil gjøre bedrifter mer kreative eller innovative. Det finnes nok av ikke-kreative aktører innen denne gruppen også (det er kanskje derfor 75% av norske bedrifter ikke kobler kultur med kreativitet?). Men kunstverdens metoder og verdier for oppgaveløsning kan ha stor relevans. Eksempler er musikerens lytteegenskaper, teaterverdens kunnskap om kroppspråk, designeren og komponistens sans for helhelt, historiefortellerens formidlingsevne, regissørens sans for dramatikk, forfatterens sans for ord og fotografens og malerens evne til å se. Forskerne hevder at det er kunstnerens følelser, spontanitet, intuisjon, minner, fantasi og estetikk som skaper økonomiske verdier gjennom mot til nytenkning, evne til differensiering, forståelse for symbolverdier og tålmodighet til å takle forstyrrelser.

Vil EU med denne nye kunnskapen endre syn på kulturens egenverdi? Neppe. Europa er stolt av sin kulturarv og kulturtradisjon. Men det er svært sannsynlig at man vil forvente at mottakere av offentlige kulturmidler skal bidra til samfunnets utvikling langs kreativitetsaksen. Det erkjennes nemlig fra høyeste hold at Europas fremtid avhenger av nytenkning og nyskaping.
Les resten her...

fredag 18. desember 2009

Flott boklansering på Café de ConcertNæringsliv og kultur kan få til store ting sammen, det er kunstverket, boken og prosjektet Refsnes-frisen et godt eksempel på. I forrige uke arrangerte vi i samarbeid med Widar Salbuvik fra Refsnes Gods, forfatteren Arnt Fredheim, kunstneren Steinar Christensen og Aksel Kolstad fra Café de Consert, en flott boklansering av Steinar Christensens Refsnes-frise.

Boken er en hyllest til det skjønne i det stygge, slik kunstneren Steinar Christensen ser det med sine øyner og med sin kunst. Bak gammelt jernskrap på en byggeplass, i industriprodukter av fordums dato og en nedgravd plastikkhanske det vokser gress ut av, ligger det spor av menneskers virksomhet, det som ga arbeidsplasser, økonomisk velstand og den helt særskilte skjønnheten som bare en industrivirksomhet kan by på. I dette ligger også minnene om det som var og vissheten om at ting stadig er i forandring. Dette er temaet for Refsnes-frisen, utsmykkingen som ble avduket på Hotell Refsnes Gods den 28. juni tidligere i år, og som nå presenteres i bokform.


Kvelden ble vakkert åpnet av Bjarne Magnus Jensen på fiolin. Temaet var også her kultur og næring i form av Ole Bulls verker. Bjarne fikk trampeklapp og hoiing som respons, så det var tydelig at publikum likte det de hørte.

Direktør i Forum for Kultur og Næringsliv, Elizabeth Bjørn-Hansen, ønsket velkommen og beskrev noen av forutsetningene for vellykkede prosjekter som baserer seg på samskaping mellom kultur og næringsliv. Widar Salbuvik tok så ordet og fortalte historien om prosjektets opprinnelse, om industrien som dannet inspirasjonen for bildene, om de enkelte verkene og om menneskene bak prosjektet. Meget inspirerende og interessant å høre om et slikt initiativt og en slik samarbeidsevne.


Mens publikum koste seg kom forfatteren Arnt Fredheim til ordet. Han har bakgrunn som mangeårig lektor og kurator ved de største kunstinstitusjonene i Norge, og har fulgt arbeidet med frisen fra dets tidligste idéstadium til ferdig utsmykking. Arnt gav oss forfatterens blikk på prosjektet og enda flere historier var med på å skape et godt bilde av både utfordringer og gleder som samarbeidet mellom en kunstner, en forfatter, en fotograf og en hotelleier har ført til.

Til slutt reiste Steinar Christensen seg, en av de mest veletablerte kunstnerne i Norge. Hans Refsnes-frise består av 10 enkeltverker viet 10 av hjørnestensbedriftene i Moss, byen som på 60-og 70-tallet ble regnet som den viktigste industribyen i Norge. Hvert enkelt bilde er gitt sitt helt særegne uttrykk og er utført i en rekke forskjellige teknikker, fra skulpturale installasjoner til rene fotoverker. Det var utrolig spennende å få innblikk i hvordan en kunstner tenker og trekker tråder mellom industri og kunst. Steinar gav en spesiell takk til idéhaver, bidragyter og mesén Widar Salbuvik og til fotograf Thomas Knutstad som står for de nydelige bildene i boken.

Café de Consert skapte en god ramme for lanseringen med et flott lokale, hyggelig personale og nydelig musikk. Tusen takk til Aksel Kolstad.

Les mer om prosjektet Refsnes-frisen i Moss Avis!

Les resten her...

fredag 11. desember 2009

Et utvidet kulturbegrep i Europa (som ikke inkluderer idrett, men KREATIVITET!)

Jeg har nettopp kommet hjem fra et seminar i Brussel -- Culture Clash: A European seminar on transforming organisations with the arts. TILLT Europe (basert i Sverige) var arrangører sammen med to andre organisasjoner som i lengre tid har arbeidet med kunstnerisk intervensjon i næringslivet. På agendaen var en del inspirerende og vellykkede samarbeid mellom kunstnere og ulike organisasjoner; presentasjon av forskere som pekte på vanskeligheten av å identifisere verdiskapingen av slike intervensjoner; og behovet for enda mer forskning. En kunstner presenterte en sint lydinstallasjon hvor hyn ytret sin frustrasjon og sinne over fenomenet. Hun mente at denne tenkningen var en stor trussel til den kunstneriske autonomi. -- Så nok en vanlig kultur - og næring konferanse?

Nei, ikke helt, for på dagsorden sto også Vladimir Sucha, generaldirektør for Kommisjonen for utdanning og kultur, (på bildet, sammen med kulturråd Henrik Selvin) i tillegg til en rekke andre prominente EU politikere som også var tilstede og deltok. Dette seminaret var nemlig ett av tre som arrangeres med støtte fra EUs kulturprogram for å formulere anbefalinger til EUs kulturpolicy basert på erfaringer og forskning om kunsterisk intervensjon i arbeidslivet. I klartekst: man utforsker bruk av kunstnerisk kompetanse, holdninger, verdisyn og metoder for å løse ulike utfordringer organisasjoner og næringsliv måtte stå overfor. Eksempler er dårlig arbeidsmiljø, sykefravær, eller ønske om mer innovasjon og kreativitet i arbeidslivet etc. Målet er å få EU til å støtte slike initiativ. Og det så ut til å ha falt i god jord.

I følge andre deltakere er det sjelden at generaldirektøren er så glødende og lidenskaplig opptatt av et tema. Han holdt et flammende åpningsininnlegg, og dagen etter prioriterte han å komme tilbake og sitte på en paneldiskusjonen med andre EU politikere. Han hevdet at hvis Europa i det hele tatt skulle ha en sjanse til å overleve i fremtiden, måtte man arbeide for at alle menneskers kreative evner dyrkes og gis spillerom. Han sa at vi har gitt følelser alt for lite plass i arbeidslivet, rasjonelitet har vært viktigst. Lineær, rasjonell tenkning løser ikke alle problemer og utfordringer vi står overfor. Vi må lære å tenke annerledes.

Kunstnere har ikke monopol på kreativitet. Men mange kunstnerne har lært å tenke "utenfor boksen", de lytter til følelser, de har en metode for å dyrke kreativitet, de er flinkere til å sette nye elementer i nye sammenhenger osv. Samfunnet trenger denne kompetansen var gjennomgangstemaet på dette seminaret.

Nå må det ikke misforstås dit hen at man bare skal bruke kunstnere i denne prosessen, og at alle kunstnere nødvendigvis må involveres. Det er mange initiativ og mange fagfelt som trekkes inn. Men kunstlivet og kulturlivet er definitivt satt på kartet i denne sammenheng.

Les resten her...

fredag 4. desember 2009

Kunstnermøte på VoksenåsenI forrige uke arrangerte vi Backstage på det nydelige kultur- og konferansehotellet Voksenåsen, på Oslos tak. Hovedcaset var Galleri Voksenåsen og Peter Esdailes malerier fra Hamsuns Mysterier. For et inspirerende møte! Og for noen fantastiske malerier!

For de som ikke har vært med på Backstage før, kan jeg fortelle at dette er et konsept for kultur og næringsliv, hvor medlemmer i Forum for Kultur og Næringsliv inviterer andre medlemmer til en titt bak kulissene - både for å lære mer om bedriften, møte interessante mennesker og bli inspirert til å gjøre store ting. Denne onsdagen i desember var det Voksenåsen som fikk æren av å holde Backstage.

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under og i de første krigsårene etter 2. verdenskrig. I 1955 ble eiendommen på over 30 mål overrakt fra statsminister Einar Gerhardsen til statsminister Tage Erlander. På Voksenkollen, i en høyde av 501 moh. skulle det svenske og det norske flagget vaie side om side i vinden. Stedet ble opprinnelig kalt Svenskhemmet Voksenåsen da det sto klart i 1960 og skulle være et sted hvor det svenske folk skulle få lov til å oppleve Norge.

Arkitektene bak Voksenåsen er Hans-Kjell Larsen og Terje Thorstensen. Målet var et helhetlig preg, naturmaterialer, utsikt gjennom store vindusflater - arkitektens motto var å ta naturen inn i huset. Dette har de virkelig fått til. Når man er kommer inn i Kunga Terrassen, er det som om man er både ute og inne, på samme tid.

Voksenåsen har en stor samling kunst, som består av malerier, glass og skulpturer. Samlingen er integrert i hotellets arealer slik at gjester og andre besøkende kan få ta del i den. Det er Kristin Jordfald i KulturKonsept som er kurator for Galleri Voksenåsen, hotellets utstillingsvindu. Frem til 2. desember var det her en separatutstilling med Peter Esdaile, som viste arbeider knyttet til Knut Hamsuns roman "Mysterier".Peter Esdaile er blant Norges mest profilerte kunstnere. Han bor og arbeider i Madison, USA. Esdaile har hatt store utstillinger, utsmykninger og oppdrag i både inn- og utland. Han er innkjøpt av viktige institusjoner og samlere, bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Nordic House i Reykjavik. De seneste årene har han utviklet sin malerteknikk videre og bildene vi fikk se er ekspressive, maleriske og fortellende. Esdaile har bildesatt det gåtefulle og interessante sjeledramaet "Mysterier" på en både realistisk og fantasifull måte.

Det var fantastisk å høre Esdaile fortelle om hvordan maleriene tok form, noen ganger som et utsnitt av en kavalkade av malingssprut, dråper og store penselstrøk. Inspirert av historier og hendelser i boken tok maleri etter maleri form. Det som er gjennomgripende i nesten hvert maleri er hovedpersonen Johan Nilsen Nagel, i en gul dress. Eller er den alltid gul? Hvert maleri forteller litt mer om hva som skjer når Nagel ankommer med dampskipet til en liten norsk kystby, ved navn Lillesand, iført en merkelig gul drakt og med en vid fløyelslue.

Nagel kommer inn i et ellers lukket miljø, og røsker opp i hva som skjer der og får også alt til å se annerledes ut. Gjennom Nagel viser Hamsun at alt slett ikke er som det skal være i det vesle kystsamfunnet, og hvordan det egentlig er, er det ingen som egentlig kan si. Alt avhenger av øynene som ser, og dette er både Hamsuns og Nagels poeng. Navnet Nagel kan leses som et anagram på «en gal», og de to første navnene, Johan Nilsen, kan vise tilbake på kunstmaleren Johan Martin Nielssen, som hadde forlatt sin kone, malerinnen Clemence Lederer, fordi han mente hun hadde stått modell for Elida Wangel i Henrik Ibsens skuespill Fruen fra havet.For meg var det spesielt to malerier som skilte seg ut. Det ene heter "Minutten danser". Mannen har lurvete klær og ser fattig ut. Han er er byens moromann og gjør mye for penger. Minutten kalles han, og forholdet mellom han og Nagel skal bli et av de tre forholdene Hamsun beskriver mest. Minutten heter egentlig Johannes Grøgaard. Her danser han for penger, og de rare posisjonene på føtter og hender viser hans unike dans preget av at han er forkrøplet.
Hvis du ser ekstra nøye etter, ser du kanskje konturene av tilskuerne i bakgrunnen? Esdaile hadde mange flotte og gode fortellinger knyttet til Minutten, som til slutt redder Nagel fra å ta sitt eget liv."For de kom meg aldri ut av tankene" ble min favoritt. Dette maleriet fremstiller skjønne Dagny som Nagel faller hodestups forelsket i. Her er han avbildet som en liten mann - i gul dress - som sitter ved hennes føtter, mens hun stolt vender ham ryggen. Hovedmomentet i Mysterier er dette kjærlighetsforholdet, og det faktum at han ikke kan få henne, gjør ham følelsesmessig ustabil, slik at han ser syner, og taper alt fotfeste. Man kan med et årvåkent blikk følge kvinnen med den røde paraplyen i flere av Esdailes malerier.

Det er også laget en kunstbok i tilknytning utstillingen og Hamsun-året. HAMSUNfantasier byr på tolkninger av Sult, Victoria, Mysterier, Markens Grøde, Pan og diktene i Det ville kor. Les mer her.

Tusen takk til Voksenåsen, KulturKonsept og Peter Esdaile for noen uforglemmelige timer i kunstens verden!
Les resten her...

Sverige nøler?
Et interessant innblikk i aktuell svensk tankegang på området kultur og næring finner vi i denne videoen fra SR Kulturnyheterna 2. desember. (Starter på 4:15) Jeg sitter igjen med et inntrykk av at man i Sverige er oppsiktsvekkende opphengt i gamle kategorier og tankebaner.

Som eksempelvis den forlengst mosegrodde tanken om at en kobling mellom kultur og næring vil gå ut over kunstens kvalitet. I Norge er mitt inntrykk at denne redselen er betydelig redusert i løpet av de siste ti årene, i lys av stadig mer oppløftende praktiske samarbeidserfaringer mellom kultur og næring.

Så skal det også sies at i Norge har kulturpoltisk taggede offentlige bevilgninger økt formidabelt de siste fire årene, langt mer enn i Sverige. Frykten for næringslivsspøkelset er nok betydelig større når kulturen er sulteforet, enn når en grunnleggende finansiell trygghet er på plass. I DET perspektivet kan den svenske frykten forstås.
Les resten her...

Nye møter, mange muligheter


Vi har nettopp fått evalueringen av Møteforum for kultur og næring som ble arrangert i slutten av november. Det var meget hyggelig og interessant lesning. Hyggelig for de aller fleste var svært fornøyde, interessant fordi mange fikk a-ha opplevelser: Mange av kulturdeltakerne hadde nok i utgangspuktet håpet å finne sponsorpartnere. Det var ikke så lett for mange potensielle sponsorer valgte ikke å melde seg på. Nettopp fordi de ikke ønsket å bli nedrent av et sponsorssultent kulturliv. Mange bedrifter ønsker selv å velge ut hvem de vil samarbeide med, og tar kontakt når det passer dem. Dumt, men sant.Når noen likevel stilte så handlet det for eksempel om at de var nysgjerrige på hva annet enn en sponsormulighet kunne kulturlivet, eller andre deltakere bidra med( trykkeri, forlag, konsulentbransje, mote, IT, forskere m.fl) Og hva hadde de å tilby tilbake?
Mange ble positivt overrasket over hvor mye annet man faktisk kunne finne på sammen. Når man gir seg selv tid og anledning til å snakke med noen man ellers aldri ville ha truffet, og vilje til å være kreative og konstruktive sammen med disse, åpner uante muligheter seg.
Arrangementet fant sted i det nye Ullevål Business Center som kokte over av latter, gode ideer, nye relasjoner, vennlige mennesker og mange, mange muligheter.

Vi gleder oss til neste gang!

Se bildene her!
Les resten her...

tirsdag 1. desember 2009

TEDTalks: Å pleie kreativitet [VIDEO]


Denne videoen er til inspirasjon og glede; Elizabeth Gilbert på TEDTalks. Hennes nye pasjon er genier og hvordan vi ødelegger dem. Om de umulige ting vi forventer oss fra kunstnere og kreative tenkere. Kanskje det i stedet er slik at alle mennesker "har" et geni, men at vi må pleie det slik som vi pleier andre egenskaper?

Elizabeth Gilbert er forfatteren bak boken "Spis, Elsk, Lev" som handler om å gjøre det mange bare drømmer om, å stikke av fra alt. Hennes reise gjennom Italia, India og Indonesia resulterte i en enormt populær bok om prosessen med å finne seg selv ved å forlate hjemmet. Boken blir filmatisert "as we speak" med selveste Julia Roberts i hovedrollen. Vi gleder oss.

Så tilbake til poenget. Elizabeth Gilberts TEDTalk er sett av tusenvis av mennesker. Har du hørt om TED? TED er en liten nonprofit organisasjon viet til å spre gode ideer. Det hele startet (i 1984) som en konferanse med det formål å bringe sammen folk fra tre verdener: Technology, Entertainment, Design. Siden da har TED blitt stadig større og mere kjent. Se TED for mer informasjon.

Dette er en morsom, personlig og overraskende TEDTalk. Vi anbefaler på det sterkeste å se den.


Les resten her...

onsdag 25. november 2009

Dårlige tall for kultursponsing i følge SynovateSynovate har kommet med nye tall, og det er trist lesning for kulturlivet. Kulturinstitusjonene og spesielt festivalene har tapt terreng. Er det grunn til å fortvile? Nei, jeg tror ikke det. Det er imidlertidig grunn til å tenke på samarbeid mellom kultur og næringsliv på nytt.

Kultursponsing som begrep har i Norge referert til både gavevirksomhet/støtte og en forretningsmessig avtale med klare mål og stadig større forventninger om motytelser. I nedgangstider er det ikke unaturlig at bedrifter er forsiktige med all pengebruk, enten det dreier seg om markedsførings- , HR-, kommunikasjon-, drifts- og andre utgifter. Det som oppfattes som unødvendig kuttes, og gavene kanskje aller først. Spesielt hvis mottakeren ikke er spesielt trengende. Kulturlivet sett under ett har mottatt så mye statlig støtte i de senere år at det er nok mange bedrifter som vil prioritere å gi sine gaver til andre.

I Norge har vi heller ingen betydelig skatteincentiver som motivererer giverglede til kultur.

Samtidig er business-relasjonen blitt tøffere. Bedrifter ønsker reelle motytelser med relevant verdi. Kanhende en del kulturinstitusjoner ikke har maktet å levere godt nok. Dessuten kan jo billetter kan kjøpes uten å være sponsorer, logoeksponering blir fort komplisert og vanskelig - ihvertall sammenliknet med idrettsarrangementene- og de store kundearrangmentene har de uansett redusert.

Hva har da kulturlivet å bidra med?

Omdømmebygging er fremdeles viktig, men i nedskjæringstider, knytter omdømmet seg raskere til i hvilken grad man makter å beholde arbeidsplasser.... Ny internasjonal forskning peker imidlertid på at kulturens og kunstens kunnskaps- og vitensunivers, dets holdninger, språk og virkelighetsforståelse vil bli essensielt for bedrifter som vil lykkes. Men det er ikke sikkert at en tradisjonell sponsorkontrakt er den beste transaksjonsformen. Det er meget mulig at kulturlivet i fremtiden må belage seg på pakke inn sine "goder" i en ny innpakning og selge den til bedriften som en vare -- eller som en konsulenttjeneste. Dette er krevende: man få definere og skape sine egne salgbare "produkter", og man må ha evne og vilje til å sette seg inn i markedet og dets behov.

Mange vil naturlig nok hevde at dette er ødeleggende og forstyrrende i forhold til den oppgaven kulturlivet er satt til å utøve: nemlig skape, forvalte og formidle kunst og kultur. For disse vil nok nærkontakt med næringslivet i fremtiden handle om mesenater, og gaver fra almennyttige fond -- i den grad vi har denslags i Norge.

For de som er villige til å kommersialisere sine produkter vil inntjeningsmulighetene være store, spennende og utfordrende. Men kanskje enda viktigere vil disse aktørene enten de er enkelt kunstnere, kulturinstitusjoner eller organisasjoner bidra til at bedrifter blir bedre arbeidsplasser, ta klokere avgjørelser og bidra til et mer humant samfunn. Ikke en dårlig trade - off!
Les resten her...

torsdag 12. november 2009

Ekte ledelse i virtuelle verdener
I 2007 kom en rapport av IBMs innovasjonsprogram GIO (Global Innovation Outlook) og Seriosity Inc., i samarbeid med Stanford University og MIT, som heter "Vitrual Worlds, Real Leaders: Online games put the future of business leadership on display". Resultatene er klare: morgendagens ledere bør lage seg en avatar så fort som mulig.

Bakgrunnen for rapporten er at vår tidsalder, The Internet Age, stiller nye krav til ledelse fordi landegrenser utviskes, tidssonene overlappes, prosjektene blir kortere i tid, men flere i omfang, og ikke minst: man jobber ikke bare med sine nærmeste kollegaer. Derfor trenger businessverden en ny ledelsesmodell.

Målet med rapporten var todelt:

1) Forstå hvordan suksessrike ledere oppførte seg i online-spill,
2) Lære hvilke aspekter ved omgivelsene i virtuelle verdner som ledere brukte i den virkelige verden for å være mer effektive.

Noen definisjoner før du leser rapporten:

/Online-spill: spill som trenger internettilkobling for å spilles.
Spillet (verdenen) fortsetter selv om du ikke er pålogget, du logger deg inn og ut for å spille

/MMORPG: Massively Multiplaying Online Role-Playing Game - et type online-spill som lar deg spille med/mot andre spillere i hele verden. Mest kjente mmoprg er World of Warcraft (WoW)

/avatar: den virtuelle fremstillingen av karakteren du lager i et spill. Som regel kan du ha flere avatarer i et spill, men bare spille med en av gangen. Hovedkarakteren din er en "main", de andre er "alts"

/guild: "gjengen din" - en samling spillere du deler ressurser med, enten dere drar på oppdrag (quests, raids) sammen, eller bare prater i guildchat mens du holder på med noe annet i spillet. Guilds kan ha hundrevis av medlemmer


Les rapporten her.

Se også denne artikkelen fra 2006 i Wired om hvorfor du bør legge til at du er guildleder på CVen din.

Les resten her...

Opplev kunst på en ny måte

Å se en Velasquez eller en Rembrandt på et sted som Pradomuseet i Spania er en unik opplevelse. Nå kan du bruke Google Earth teknologi for å navigere reproduksjoner av Prados mesterverk!

I Google Earth kan du komme nær nok til å undersøke en malers penselstrøk eller sprekkene i lakken på maleriet. Bildene av disse verkene er omtrent 14000 millioner piksler, 1400 ganger mer detaljert enn bildene et 10 megapiksler digitalt kamera vil ta. I tillegg vil du kunne se en spektakulær 3D-gjengivelse av museet.

Vi anbefaler å åpne Google Earth, ta en titt på temaet tredimensjonale bygninger, gå til Prado og få tilgang til mesterverkene. Se også filmen under.Les resten her...

fredag 6. november 2009

Mat dine barn med kulturFeed Your Kids the Arts er en navnet på en ny og storstilt kampanje fra organisasjonen Americans for the Arts. Kampanjen er satt i gang for å stimulerer barn (les: deres foreldre) til å engasjere seg i kulturelle aktiviteter.

Forskning viser at barn som får drive med musikk, teater, visuell kunst ol. greier seg betydelig bedre både akademisk og sosialt. Dessuten er det viktig å engasjere barn og unge for å sikre seg et fremtidig publikum.

Americans for the Arts, The NAMM Foundation og the Ad Council har også samarbeidet med Walt Disney Studios Home Entertainment for å lage nye PSAs (offentlige kunngjøringer). Som en forlengelse av den nåværende kampanjen brukes nå figurer fra Disney's Little Einsteins ™ til å fremme kunstutdanning til barn og deres foreldre. Både barn og foreldre blir oppfordret til å delta i kunst og kultur sammen. Tegneseriefigurenes opplevelser med kunst hjelpe barn til å utvikle kreativitet og selvstendig uttrykk samtidig som samarbeid, vennskap og utforskningsevne vektlegges.

I den siste fasen av "The Arts. Ask for more." likestilles kunst med et sunt kosthold. Disse nye TV- og radioannonsene etterligner sunne matvarer kombinert med fremtredende kunstnere. Her kan du se "Raisin Brahms" med komponisten Johannes Brahms og "Van Goghgurt" med kunstneren Vincent van Gogh og foreldrene oppfordres til å sørge for at barna får sine daglige servering av kunst.Se her for flere videoer og mer informasjon.

Les resten her...

onsdag 4. november 2009

"I am a collector, I am an artist, I am a business man"

Kim Chang II er ikke en vanlig artist, han er en kunstsamler, en forretningsmann og en milliardær som prøver å bringe kunst, blant annet signert Damien Hirst, ut til publikum i Korea.Les resten her...

mandag 2. november 2009

Kunst på jobb - digitalized

Idéheftet "Kunst på jobb" ble lansert forrige tirsdag. Nå kan du lese det digitalt!Vi kommer til å legge ut alle fremtidige trykksaker ut på samme måte. Vi har begynt å legge ut planer og utredninger. Det er geniale Issuu som står for denne estetiske nettpubliseringen. Hjemmesiden vår på Issuu er www.issuu.com/kulturognaringsliv, der finner du alt vi har lagt ut så langt.

Bilder fra lanseringen på Selmer kommer snart!
Les resten her...

mandag 26. oktober 2009

Volkswagen og theFuntheory.com

Volkswagen er kanskje ikke mest for kultursponisng og kultursamarbeid her til lands, men de har noen skikkelig morsomme prosjekter med musikk og kultur andre stederblant anenet i Sverige!
Sjekk disse videosnuttene på Youtube!
-- og denne!

Les resten her...

fredag 23. oktober 2009

Dirty Car Art

Scott Wade har gjort det mange føler for, nemlig å tegne på skitne biler, men han har trukket det et stykke lengre. Dette er ekte kunst!

Spørsmålet er hvordan han forholder seg til at kunsten med ett kan bli borte i regnet? Og han svarer meget klokt med at det er med Dirty Car Art som med livet, det er forgjengelig. De vakre stundene varer ikke for evig, det viktigste er å lage nye hele tiden. Vi anbefaler å se videoen under:

For deg som er interessert, Scott Wade har også egen hjemmeside.
Les resten her...

torsdag 22. oktober 2009

"Ukraina's Got Talent"Kseniya Simonova er en kunstner fra Ukraina som nettopp vant Ukrainas versjon av "America's Got Talent". Hun tolker Tysklands invasjon og okkupasjon av Ukraina under andre verdenskrig ved å benytte seg av en gigantisk lysboks, dramatisk musikk, fantasi og fantastiske ferdigheter til å male i sand.

Det er godt at det fortsatt er mulig å komme med HELT nye kunstneriske innfallsvinkler.Les resten her...

onsdag 21. oktober 2009

Møteforum for kultur og næring

Om litt over en måned går vår første Møteforum av stabelen i Oslo. Dette er en direkte respons på medlemmers ønske om at vi skaper en reell markedsplass for våre medlemmer.

Dette er en klart utfordrende aktivitet: vi tilrettelegger for møtene, men innholdet må man stort sett sørge for selv. Noe hjelp får man selvfølgelig av oss og arrangørene før det hele settes igang.

Spørsmålene melder seg fort, hva skal jeg be om, hva kan jeg tilby, hva kan jeg forvente å få ut av et slikt møte? Her er fem momenter!

1) Nye relasjoner som kan lede til andre, kanskje ikke med direkte nytte der og da, men kanskje senere.

2) Formuleringstrening. Ikke alle er like flinke til å forklare kort og konsist hva de har på hjertet, her får du øvelse

3) Lyttetrening. Et godt salg handler faktisk mest om evnen å lytte... Her kan man øve seg!

4) Utvidelse av sin egen horisont. Det er mange aktører derute som driver med mye spennende, her kan du bli kjent med noen av dem!

5)Fornuftig tidsbruk; mange føler at de sløser tid i 1-2 timers lange møter. På møteforum er alle innstilt på å komme til kjernen raskt, The Crap is Cut!

VELKOMMEN TIL EN MORSOM, KREVENDE, UTBYTTERIK OG UTFORDRENDE DAG!

MELD DEG PÅ HER
Les resten her...

mandag 12. oktober 2009

Lidenskapens kraft

World Business Forum har nettopp gått av stabelen i New York City. Her møtes verdens toppledere og business folk for å diskutere næringslivets mest pressende problemstillinger og utfordringer. Blant årets deltakere var regissøren George Lucas, kanskje mest kjent for Star Wars filmene, Indiana Jones- franchise konseptet, og Jurassic Park. Han er lidenskapelig opptatt av utdanning, film og kunst. Så hva hadde han der å gjøre?

Det ble fort klart. Hans budskap var at kunst er en viktig driver for innovasjon. Gjennom tilbakeblikk på egen karriere så han at det var ønsket om å skape kunst -- noe unikt og nytt som var/er hans drivkraft. Ikke å tjene penger, eller å være innovativ. I følge ham er kunst å formidle følelser gjennom teknologi. Det handler om kreativitet ikke bare i innhold, men også i form og gjennomføring. Han mener det har vært tilfelle i hele menneskehetens kulturhistorie fra huletegningenes tid, til Michelangelo's fresker i det Sixtinske kapell, til idag. For å få til best mulig effekt, for å kommunisere best mulig må kunstneren sprenge tilgjengelige mediers og teknologiers grenser. Hun må utvikle, og oppdage nye måter å arbeide på. Spesielt innen filmverden kan den kunstneriske prosessen utvikle innovasjon som gir økonomisk vinning.


Fra boka Why Right Brainers Will Rule the Future av Daniel Pink


Jeg ser stadig flere eksempler på denne typen tenkning. Det ser ut til at det foregår en oppvåkning i USA om kunstens, og kunsteriske prosessers kraft og potensial i forhold til innovasjon og bedrifters overlevelsesevne... Ikke bare når det gjelder produkter, men også innenfor utviklingen av virksomheter og organisasjoner, måter å lære på. Jeg har tidligere skrevet om Daniel Pink, og hans begrunnelse for viktighetene av "the six senses ("design, storytelling, empathy, play, meaning and symphony") i boken Why Right Brainers Will Rule the Future". Seminaret vi arrangerte i August med våre venner fra Holland ga eksempler fra deres virksomheter hvordan kunst og kunstere i samspill med bedriftens forsking og utredningsavdeling nådde gode resultater for både kunstner og bedrift.

Blant spørsmålene som ofte dukker opp er når disse temaene blir brakt på bane er: Bør kunstnere dele sin kompetanse med næringslivet? Kan det ødelegge for kunsten om de gjør det? Jeg tror at svaret kan være ja på begge! Ja til det første hvis det gjør næringslivet bedre i den forstand at det blir mer klimavennlig, et bedre arbeidssted og mer estetisk og etisk orientert. Ja, til det andre hvis kunstneren ikke er bevisst på hvilket mål næringslivet har, og ser seg blind på hvor mye penger han eller hun kan tjene på å selge sin kompetanse. Med andre ord: hvis begge parter er oppriktig opptatt av hverandres ve og vel, og å tjene til samfunnets beste:
Together they are dynamite!
Kilde


Les resten her...

mandag 5. oktober 2009

Er moderne kunst emosjonell mens klassisk kunst er intellektuell?Liker du moderne kunst? En ny studie tyder på at det er fordi du har utviklet en følelsesmessig tilknytning til den. Hvis du derimot foretrekker eldre stykker er responsen din intellektuell. Funnene, publisert i Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, fra Universitetet i Roma er basert på 137 personer som gikk til lokale museer i Roma: Braschi (kunst fra midten av 1800-tallet) og National Gallery of Modern and Contemporary Art.

Begge grupper - den emosjonelle og intellektuelle - uttrykte at deres grunn for å gå til museene var "en interesse for kunstnere" og muligheten til å "se de opprinnelige kunstverkene". Forskjellen lå i at de som valgte Nasjonalgalleriet ofte svarte at de likte "følelsen av glede besøket gav dem", mens de som gikk til Braschi uttrykte "et ønske om kulturell berikelse.

Er det så enkelt som at moderne kunst er til for å nytes mens klassikerne kun verdsatt? Hvis man hører på dem som gikk til
Braschi virker det nesten slik. De sammenlignet det med å ta trappene i stedet for heisen - det føles godt fordi det er bra for deg. Når det er sagt, det ingen tvil om at intellektuell stimulering føles fantastisk, så det er urettferdig å forenkle tematikken, spesielt siden deltakerne i begge grupper hadde høye scorene for "åpenhet for nye erfaringer." De som elsket moderne kunst hadde likevel en tendens til å søke mere sensasjonelle opplevelser.

Den demografiske profilen er også ganske interessant. De fleste av deltakerne var kvinner, og alle hadde tilsvarende utdanningsnivå. Men de som foretrakk Nasjonalgalleriet var i gjennomsnitt 10 år yngre enn de som valgte klassikerne.

Les artikkelen på engelsk her: www.luxist.com

Bilde av Steve Ferdman, Bauzen Studios
Les resten her...

onsdag 23. september 2009

Wallpaper hyller norsk design

...som en fortsettelse på forrige blogginnlegg, oppdaget jeg i går at INVIT espressobar (drevet av Invit Arkitekter) er omtalt i et av verdens mest kjente designmagasiner. I oktoberutgaven av Wallpaper* har de tildelt en egen seksjon til norsk design. "Norway revealed" tar for seg nye designere, møbelindustrien på Sunnmøre, de beste reisedestinasjonene for designopplevelser, Bjørvika, de norske bidragene til London Design Festival og en helt spesiell glasskunstner. Les resten her...

mandag 21. september 2009

Der ingen kunne tru at nokon var kreative


For et år siden skrev ukebrevet for ledere, Mandagmorgen, at de kreative skyr distrikts-Norge og viste til en kartlegging av den kreative klassen i Norge. I mange tilfeller stemmer dette, men noen kreative krefter oppsøker distriktene, fremfor å sky dem.

Studio Hugo Opdal er et galleri som ligger på Flø, et f
antastisk sted på Sunnmøre med 160 innbyggere. Ikke bare har Hugo Opdal hatt utstillinger med store navn som Damien Hirst og "vår egen" Magne Furuholmen, men han driver også Fløs eneste butikk; en Moods of Norway butikk. Det er like genialt som det er morsomt og absurd. Takket være internet og fly trenger man ikke lenger å bo i byen for å få utrettet ting. I tillegg til Hugo Opdal har stedet tiltrukket seg arkitektene i Invit og skuespiller Fredrik Steen.

Jeg tror at å bo et sted der ingen kunne tru at nokon kunne bu, er befriende - i hvertfall i en periode. Flø er et godt eksempel på at noen kreative krefter har samlet seg på et lite sted, uten at det har gått på bekostning av nettverksbygging eller arbeidsmengde.

Hvis du kjenner til flere slike kuriose tilfeller av en sterk kreativ klasse på et lite sted, mail dem til oss, eller legg igjen en kommentar!

Bildet av Flø's utsikt er tatt av Holger Peters

Les resten her...

søndag 20. september 2009

The Wow-factor - utdanningspolitisk ledestjerne?
Unesco-undersøkelsen The Wow-factor slår fast at god kvalitet på opplæringen i kunstfagene gjør at elevene scorer bedre på PISA. Kunst og kultur og skolen gjør elevene mer oppfinnsomme, styrker motivasjonen og øker sosial og kulturell kompetanse.Rapporten som baserer seg på såkalte "case-studies" fra 35 land, slår fast at kompetent undervisning i estetiske fag bidrar til økt selvtillit, mindre fravær og økte skrive- og leseferdigheter blant barn.

Bak rapporten står professor Anne Bamford som jobber ved det anerkjente the Engine Room i London.


Den virkelige Wow-faktoren i rapporten består i at den forutsetter at kunst og kultur i skolen består i at elevene ikke bare skal lære seg å spille tuba eller å være klatremus i Hakkebakkeskogen. De estetiske fagene skal i tillegg prege selve måten læreren underviser på. Den kreative læreren skal vekke den kreative eleven.

Sitat: Knut Hoem, NRK

Dette er en kolossal utfordring, og jeg tenker at her er vi ved en kjerne: Visjonen om kreativitet som hjørnestenen i all læring, for alle fag, på fagets egne premisser. Dette er en god visjon, en visjon med bærekraft. Akutt mangel på kompetente lærere i estetiske fag, og en skolekultur som fortsatt ser på de etstetiske fagene som uviktige er de største hindringene. Men noe er kanskje på gang? Det ryktes at utdaningsministeren har vært på studietur hos Anne Bamford.
Les resten her...

fredag 4. september 2009

Moods of Norway på DogA


Neste onsdag blir en spennende dag på DogA, da skal blandt annet Robert Austin (som deltok på CO-Creation seminaret vårt forrige uke) presentere et Harvard Business Case om våre egne Moods of Norway!

Foto av Beril Roald Les resten her...

Social media - just a fad?

Er sosiale medier oppskrytt?

Les resten her...

fredag 21. august 2009

BlizzCon ikveld!

I kveld er det en stor kveld for onlinespillere verden over. I hvertfall for de 11,5 millionene som spiller WoW - World of Warcraft. Blizzard, utviklerne av spillet, arrangerer BlizzCon 2009!

BlizzCon er en konferanse som feirer spillene i seriene Warcraft, StarCraft, and Diablo. Det blir foredrag, paneldebatter, sosiale events for spillerne, og selvfølgelig masse underholdning(blandt annet med Ozzy Ozbourne).

Det som er fantastisk, er at alle vi som ikke er i Anaheim, California - der konferansen avholdes - kan se den på nett! På denne måten når de ut til mange fler enn de eller ville, og viser igjen at sosiale medier fører til mye bra. 18 timer direktesendt herlig underholdning og ikke minst læring om spillbransjens største aktør. Det hele starter kl.19 norsk tid.

Jeg skal i hvertfall rigge opp laptopen hjemme, med popcorn, ekstra høytalere og supert selskap.
Les resten her...

onsdag 19. august 2009

Bygg & anlegg opp av sumpa?

Hvem sponser kultur? Bare de bedriftene som har god råd, kanskje? Bygg & anleggsbransjen har merket finanskrisen hardt. Nå er bransjen på topp - sammen med hotell og restaurant - på listen over bransjer som sponser eller samarbeider med kultur! Hva er det som skjer?


Sannsynligvis er dette en god indikasjon på at krisen er over i denne bransjen. Så ble jo også Kristin Halvorsens pakker i vinter særlig godt nytt for akkurat bygg & anlegg, med stor satsing på offentlige prosjekter.

Et interssant bilde av krisens forløp får man ved å studere tallene for bygg & anlegg gjennom 2007, 2008 og 2009 fram til nå. Pessimismen rådde i 3. kvartal 08, men allerede i 4. kvartal så det lysere ut.

Slik er tallene:

3. kvartal 07: 43
4. kvartal 07: 42
1. kvartal 08: 45
2. kvartal 08: 49
3. kvartal 08: 35
4. kvartal 08: 45
2. kvartal 09: 47

Tallene viser prosentandelen bedrifter innen bygg & anlegg i Norge som har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet, slik som musikk, teater og kunst. Kilde: Forum for Kultur og Næringsliv/Perduco Kultur AS: Norges Næringslivsundersøkelser
Les resten her...

fredag 14. august 2009

NY BLOGG!

Vi har oppgradert bloggen og flyttet den over til Blogspot!


Dette har vi gjort fordi blogspot er en enklere måte for både oss og dere å bruke bloggen, og følge med på andre blogger som er interessante.

Postene fra bloggen som var på nettsidene våre, samt kommentarene, er ivaretatt her ved at vi har lagt til hvem som har skrevet det og når. Fra nå av vil dette stå automatisk som "Lagt inn av".

En annen nyhet er at Margit og jeg har begynt å jobbe på Forumet siden sist, så vi kommer også til å blogge i tillegg til Elizabeth og Øyvind. Kom gjerne med kommentarer og innspill til bloggen, her eller via nettsidene våre.
Les resten her...

tirsdag 23. juni 2009

CO-CREATION kunstneriske prosesser i innovasjon hos bedrifter

Den 25. august er det ikke bare prisutdelingsdag. Om formiddagen fra kl 10-13 inviterer vi til et seminar inspirert av vår studietur til Holland tidligere i år. Temaet er "Kunst og innovasjon - når kunstneriske prosesser blir viktigere enn kunstneriske resultater"

I økende grad ser vi at store globale selskaper inngår samarbeidformer med kunstere for å lære og forstå mer om innovasjon og kreativiet.

Hvordan påvirker dette samtalene og samarbeidsrelasjonene mellom kunstliv og næringsliv? Hvilke konsekvenser har dette for kunstliv, næringsliv og samfunnsliv? Arthur Simonetti (NL) fra DSM og Paul Iske (NL) fra ABNAMRO vil fortelle om deres erfaringer og prosjekter, professsor Dr. Robert Austin (USA) fra Harvard Business School og Copenhagen Business School vil dele noe av sitt forskningsarbeid rundt temaet.

Seminaret vil bli holdt på engelsk

Medlemmer gratis Ikke medlemmer kr. 900,-

Enkel lunsj inkludert

Påmelding til info@kulturognaringsliv.org

Skrevet av Elizabeth 23.06.09.
Les resten her...

fredag 19. juni 2009

Lille speil på veggen der...

Alle som besøker våre nettsider har utvilsomt fått med seg at Forum for Kultur og Næringsliv for første skal gi ut priser for beste samarbeid med Innovasjon Norge i august -- den 25. Vi er nær dead line for innsending av kandidater og jeg er glad for å meddele at pr har vi over 30 svært gode kandidater, og mange potensielle vinnere! Kvaliteteten på casene er svært høy, og spredningen på type samarbeid er inspirerende.


Men hvorfor ønsker vi å gi ut priser nå? Vi har flere grunner. For det første er det på tide og prøve å samle de ulike varianter av samarbeid til inspirasjon for andre. På høsten vil vi lage caser av nominasjonene og tilgjengeliggjøre dem i en eller annen form.

For det andre trenger vi å feire mer. Kanskje spesielt de bedriftene som har vært foregangseksempler og trodd på og lykkes med kultursamarbeid.

For det tredje er det viktig å demonstrere at for at kultur og næringsliv kan være en lykkelig match, så kreves mye hardt arbeid, og gjensidige forståelse og respekt. Det handler ikke bare om at kulturlivet lykkes med å sikre finansieringshjelp gjennom å sikre seg en sponsoravtale.

Skrevet av Elizabeth 19.06.09
Les resten her...

mandag 8. juni 2009

Slipp rikingene løs II

Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse har publisert en artikkel i dag som jeg gjerne sprer.

Se her.

Tror det er på tide at vi ser på filantropi med nye øyne....

Skrevet av Elizabeth 08.06.09
Les resten her...

onsdag 3. juni 2009

Jeg gleder meg til høsten!

Sommerens intense visitt til Østlandet denne Pinsen var et kjærkomment varsel om hva som forhåpentligvis er i vente om ikke så altfor lenge. Det skal bli skjønt med lange og late dager!

Men likevel sitter jeg her på kontoret og gleder meg intenst til høsten!! Ikke bare skal vi for første gang gi ut priser for å feire og vise frem gode samarbeid og prosjekter, men vi er også midt oppi et annet arrangement i samarbeid med Norsk Møteforum. Vi skal lage Møteforum for kultur og næring. Vi fasilitere en skikkelig markedsplass for enhver som har noe å selge, kjøpe, bytte (låne?) innen kulturliv, kunst, næringsliv, opplevelsesindustrien eller kultur/kreative næringene. Tidspunkt er ikke helt lagt, men det ser ut til å bli sent i høst.

I tillegg til dette kan folk i Rogaland vurdere om de vil være med på Kultur -Næring programmet vårt. Det er en videreføring av et utviklingsprogram vi hadde i fjor i Nord-Norge. Det løper over 5-6 måneder, ti fra kulturliv og ti fra næringsliv vil få plass, og vil samles på fem ulike relevante steder i regionen. Stikkord for opplegget er kommunikasjon, kreativitet, innovasjon, prosjektutvikling, selvutvikling, GROW, culture score card + + Før sommeren sender vi ut mer informasjon om dette

Som om ikke dette var nok, planlegger vi vår årlige studietur. Ting tyder på at student-, forskning- og ikke minst Kulturbyen Boston blir vår destinasjon. Sannsynlig blir dette tidlig på nyåret!

I tillegg legger vi en plan for andre ulike aktiviteter, blant annet skal vi lansere et informasjon/inspirasjonshefte for bedrifter som er nysgjerrige på kunstinnkjøp. Så følg med, følg med!

Nyt forsommeren!

Skrevet av Elizabeth 03.06.09
Les resten her...

tirsdag 26. mai 2009

Vi skal gi ut priser

En liten drøm er i ferd med å gå i oppfyllelse. Forum for Kultur og Næringsliv har lenge hatt lyst til å feire de gode samarbeidene vi etterhvert har fått her i landet. Sponsorater er en ting, men det finnes så mange andre spennende krysningspunkter mellom kultur og næring. Disse historiene må fortelles!

Vi har derfor laget fem kategorier som reflekterer hvertfall fem ulike innfallsvinkler til samarbeid. I tillegg til et gjensidig berikende samarbeid, som ofte har utspring i et sponsorat,. Vi er på jakt etter samspill som har ført til kulturbasert virksomhet eller god stedsutvikling. Vi ønsker også å sette søkelys på bedrifter som har brukt sin kunstsamling på en spennende måte, eller kunstnerisk kompetanse. Prisene gis ut i samarbeid med Innovasjon Norge. Prisutdelingen vil skje i DnBNors flotte lokaler, Marmorhallen i Oslo sentrum den 25. august om kvelden. Det vil også arrangeres et faglig seminar i forkant av prisutdelingen.

Noen vil spørre om vi trenger flere priser. Det er en jungel derute. Muligens. Men vi er spesielt opptatt at relasjonen mellom kultur og næringsliv kan være mangfoldig. Vi ønsker å vise bredden både faglig og geografisk.

Derfor oppfordres alle som er involvert i kultur og næringslivssamarbeid, enten det er stort eller lite, om å kikke på nettsidene våre, og fylle ut riktig skjema hvis man har noe å fare med. Vær ikke sjenert! Dette er jo i tilleg til en anledning for feiring, også en anledning til å vise seg frem for flere. Vi vil lage en liten presentasjon av alle de beste innsendte kandidater på våre nettsider i etterkant.

Ikke nøl med å ringe med spørsmål!

Skrevet av Elizabeth 26.05.09
Les resten her...

mandag 27. april 2009

Fornyelse av samarbeidsavtale mellom Det Norske Teatret og Statkraft


I dag tikket inn en gledelig pressemelding. Samarbeidsavtalen mellom Det Norske Teatret og Statkraft er fornyet for tre år! Dette har nok lykkes fordi begge partene har glede av hverandre langt utover billetter og eksponering mot kontanter. Her handler det om gjensidig kompetanseutveksling og læring. Dette skriver de i en pressemelding:

- Statkraft er ei solid og moderne bedrift som er i takt med tida. Statkraft ønskjer å bli oppfatta som kompetent, ansvarleg og nyskapande. Det er nettopp det vi meiner at Det Norske Teatret er også. Vi har ei målsetjing om å vere eit stort og leiande nasjonalteater med eit breitt klassisk repertoarval med vekt på det nyskapande og eksperimentelle, seier direktør Astrid Driva Rødsand ved Det Norske Teatret.

Ny læringsarena
- Vi skal byggje gode relasjonar via gode opplevingar i samarbeid med teatret, men vel så viktig er den kompetanseutviklinga teatret kan gi oss. Vi ser på våre medarbeidarar som vår viktigaste ressurs og nøkkelen til suksessen vår. Å rekruttere dei beste, halde på og vidareutvikle kompetente medarbeidarar står sentralt i organisasjonsutviklinga vår. Samarbeidet med Det Norske Teatret gir oss ein ny læringsarena på dette området, seier konserndirektør Ragnvald Nærø i Statkraft.

Meir kreativitet
Direktør Astrid Driva Rødsand er svært nøgd med den nye avtala. Ho legg ikkje skjul på at ho ventar mykje av samarbeidet med Statkraft, utover den økonomiske delen av avtala. - Vi vil utveksle erfaringar og lære av bransjane til kvarandre. Ein så stor organisasjon som Statkraft kan ganske sikkert lære oss noko om leiing og organisasjonsutvikling. Samarbeidet med Statkraft gir oss også høve til å nå nye publikumsgrupper.

Dette viser også at sponsormarkedet ikke er helt dødt, men kravet til dialog og evne til finne de områdene hvor man har verdier som er av nytte for den andre blir større. Dette krever kankskje mer tid, omtanke og kreativitet enn det som tidligere har vært nødvendig -- hos begge!

Skrevet av Elizabeth 27.04.09
Les resten her...

fredag 17. april 2009

Twitter, musikk og makt

Den siste ukes store oppdagelse har vært Twitter (eliz62). Nok en kommunikasjonskanal får det til å dirre i fingrene og kile i hjernen. Mulighetsrommet virker enormt, tilgangen til verden enkere enn noen sinne.

Jeg er ikke den eneste som har oppdaget Twitter i det aller siste. De tradisjonelle mediene har hatt store og mange oppslag om Twitter: det gjør folk umoralske, overfladiske og alle de andre tingene nye medier pleier å gjøre med en... Men jeg skal ikke diskutere det.


Jeg ønsker derimot å dele en oppdagelse jeg gjorde gjennom Twitter. Navnet Susan Boyle står listet sammen med mye annet over ukens Trend temaer. Ikke før jeg nylig fikk oversendt Youtube-snutten om henne på Storbritannias talent show . Se http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY gadd jeg å klikke på det. Overraskelsen ble stor. Her er det hundrevis, kanskje tusenvis at twitrer som mener noe om Susan Boyle og hennes praktfulle innsats på talentkonkurransen, og overraskelsen over denne. Jeg oppfordrer alle til å ta en titt, både på Youtube og Twitter.

Dette er et fantastisk godt eksempel på hvordan musikk kan påvirke og forandre holdninger og ideer. Musikkens kraft er stor. Kunstens kraft er stor. Derfor er det fundamentalt at vi har offentlig støtte for kultur, og at kultur og næringsliv samarbeider. Alle mennesker, enten de jobber i offentlig eller privat sektor må ha tilgang til kunst og kultur i sin hverdag. GOD HELG! Elizabeth.

Skrevet av Elizabeth 17.04.09

Les resten her...

tirsdag 14. april 2009

Finanskrisen, sponsing og samarbeid

Rett før påske hadde jeg et møte med en representant fra en av våre viktigste kulturinstitusjoner. Temaet dreiet seg raskt om finanskrisen, og hva det gjør for sponsormarkedet. Vi vet det jo allerede, bedrifter er svært skeptiske til å innå nye avtaler nå. Usikkerheten om hva som kommer får (heldigvis) konsekvens på prioritering av pengebruk på kort og lang sikt. Kultursponsing er konjunkturfølsomt. Heldigvis er mange av avtalene relativt langsiktige, det gir partene tid til å tenke seg om og utforske alle muligheter for å bygge verdier i samarbeidet.

Hvordan forholder så Forum for Kultur og Næringsliv seg til situasjonen?

1) Vi overvåker hva bedriftene tenker og gjør når det gjelder kultur.
Om tre måneder vil vi foreta en ny undersøkelse om kultursponsing i Norge i samarbeid med PerducoKultur.

2) Vi lytter til hva bedriftene sier: Evaluering er et nøkkelord. Bedriftene må vite at midlene de bruker er vel verdt det. Vi tilbyr evalueringsworkshops til både kultur og næringsliv, og vårt verktøy "Culture Score Card" er et effektivt verktøy som kan brukes i evalueringen av samarbeidet.

3) Vi stimulerer kulturlivet til å tenke nytt: Kulturlivet som ønsker å inngå sponsoravtaler med næringslivet må bli enda mer lydhøre for bedriftenes behov og situasjon. Kanhende relasjonen ikke i det hele tatt bør tuftes på et sponsorat, men salg av tjenester eller kunnskap? Workshop og seminarer gir tid og rom for utforskning.

4) Vi prøver å stimulerer næringslivet til å tenke nytt Kulturlivet har langt flere relevante kvaliteter å by på enn mange er klar over. Mange av disse er spesielt viktige i vanskelige tider. Evne til nytenkning, kommunikasjonsferdigheter, empati, evne til lek, fortellerevne, ha overblikk, og ha design kompetanse er bare et knippe av disse. Gjennom artikler, nettsider, foredrag og konfereanser belyser vi dette for næringslivet.

5) Vi arbeider for å holde kultur og næringstemaer på den offentlige agendaen, og håper på sikt å bidra til å bedre offentlige incentivordninger som stimulerer til kultursponsing og kultursamarbeid.

6) Selv om kultursponsing er enormt viktig for kulturlivet, er kanskje et godt samarbeid mellom kulturliv, næringsliv, det offentlige og "andre liv" kanskje det viktigste for samfunnet vårt i dag. Norge, som resten av verden, står overfor helt nye utfordringer vi ikke helt ser konsekvensene av. Evne til å samarbeide på tvers av sektorer for å oppnå ulike mål blir kanskje en av de viktigste kvalitetene vi kan bidra til å dyrke frem, enten det er snakk om kultur, stedsutvikling eller næringsliv!

Skrevet av Elizabeth 14.04.09

Kommentar fra nettsidene:

Det er viktig med motivasjon og kurs i denne tiden. Vi har ulike tilbud rundt dette emnet.
Velkommen

Posted by Tine Resset, 18/04/2009 1:51pm

Les resten her...

onsdag 8. april 2009

Noen tanker fra påskefjellet

Egentlig hadde jeg tenkt å holde meg langt unna jobben denne påsken. Det er en krevende øvelse, og viser seg gang på gang som en umulighet. ;) Mac med nett-tilgang og masse tid til å surfe på nettet hjelper selvfølgelig ikke heller....

Kultur og næringstemaer dukker opp overalt. Gjennomgående på utenlandske sider er bekymringen for hva som skal skje med kutursponsing nå. Mange amerikanske og britiske donatorer ser ut til å smelte som sne under solen, sponsorbudsjetter kuttes, og andre stiftelser og fond blir mindre. Andre land klager over det samme. I Norge opplever nok mange at å hente sponsormidler har blitt betydelig tyngre, for ikke å si umulig fra noen bransjer. Fantastisk da med en motstrøms mann som Christian Ringnes som gir midler til Oslo for å lage en gondolbane. (Når man tenker etter er jo slike investeringer geniale, han vil jo aldri i TAPE på det, og hans ettermæle som en Oslo-bygger vil bli stående for alltid.)

Blir finanskrisen varig, blir det nødvendlig med incentivordninger for å stimulere bedrifter til å sponse kultur. Fra utlandet kjenner vi allerede til skatteincentiver og "matching funds" program. Vi bør også se alvorlig på hvilke muligheter Skattefunn-ordningen kan gi, samt mulighetene for at kulturlivet i større grad, og spesielt kunstnere, kan motta 12000 (helst mer!) og gi skattelette til giver.

Et annet tema som florerer på nettet er kreativitet. Som kjent har EU utpekt 2009 til kreativitetsåret, Man spør seg hvilken rolle kan kunstnere spille for virksomheters evne til nytekning og innovasjon. Hvem er mest effektive, designerne eller kunstnerne? Hvordan kan utdanningene bli mer helhetlig slik at vi kan mer fra flere felt? Dessuten, hvordan man kan bidra til at kunstnere kan overleve godt økonomisk i sitt eget yrke? Noen amerikanske MBA program har nå cross-over utdanning med kunst og design skoler.

Kulturnæringen er i vekst så og si over alt. I Storbritannia satser de på at nettopp Creative industries forventes faktisk bære øyriket gjennom krisen.
Her er interessant rapport.

God påskelektyre til alle med nett-tilgang i ferien!

Skrevet av Elizabeth 08/04/09
Les resten her...

mandag 9. mars 2009

Det Europeiske Kreativitetsåret 2009, ikke i Norge?


Visste du at 2009 er utropt til Det Europeiske Kreativitetsåret? Ikke det, nei. Kanskje ikke så rart. Et søk på Google gir 1 - ett! - norsk-publisert treff på søkeordet "kreativitetsåret", en artikkel i Bedre Ledelse fra august 2008. Så finnes det en mengde svenske treff, øverst blant disse troner et sursøttsvart blogginnlegg med tittelen "Kreativitetsåret - tid för erektion / masturbation / kreation / destruktion".

Årets tema; utfordringene knyttet til kreativitet som ressurs, tas på ramme alvor i EU. Et klikk på denne nettsiden, og du får en smakebit.

Så spørsmålet presser seg på: Hvorfor forløper det Europeiske Kreativitetsåret 2009 til lyden av en rungende norsk politisk taushet?

Skrevet av Øyvind 09.03.09
Les resten her...

Ny rapport fra Østlandsforskning

Rapporten fra Østlandforskning som kartlegger kulturnæringene i Norge er endelig ute. Denne rapporten er en oppfølging av den første kartleggingen fra samme forskningsmiljø i Norge i 2004. Hovedfunnene: Den virksomheten som har vokst raskest er de som driver kunstneriske virksomheter, og stedet med sterkest vekst er Oslo. Storbyene utmerker seg forøvrig med høyest aktivitet.

Hva betyr dette?

1.) Det går tydeligvis an å leve som utøvende kunstner her til lands. Det er svært gode nyheter for kunst og kulturlivet selvfølgelig, men like viktig for kulturnæringene og øvrig næringsliv.

2.) Øvrig kulturnæringer innbefatter film -video-foto , arkitektvirksomhet, kulturarv, markedskommunikasjon, trykte medier, design, musikk, og TV, radio. Kjernen eller gjæren i all øvrig kulturnæring er nettopp kunstnerisk virksomhet, og jeg vil hevde at en av de viktigste sukesskriteriene for disse er god kvalitet og stor nok tilfang av nye kunstnerisk aktivitet. Kulturnæringen er kanskje mer enn noen annen næring avhengig av topp kvalitet og autensitet. Det er essensielt for kulturnæringens økologi og bærekraft. Norge er langt fra den eneste nasjonen som satser på kulturnæringene. Nesten alle gjør det. Og for denne næringene gjelder det samme som for andre. Bestemann vinner.

3.) Dette er også gode nyheter for det ordinære næringsliv. Vi lever som kjent i Opplevelsesøkonomiens tid. Å eie mange fine ting er ikke nødvendigvis det som bringer status lenger. Nye opplevelser og kunne fortelle om dem etterpå, derimot gir respekt og status. Kunsten og kulturen er en uutømmelig kilde av slike opplevelser.

Dessuten: kunsterisk kompetanse viser seg å være svært verdifullt for alle bedrifter opptatt av innovasjon. Nyutdannete designere og kunstnere er blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet (Ihvertfall for The Credit Crunch i USA) fordi de nettopp evner å løse oppgaver på en ny måte. Kjente business skoler i USA har begynt å sette kurs som design og kunsthistorie som pensum. et er også verdt å merke seg at denne rapporten er gjort for Nærings- og handelsdepartementet i Norge. Det må jo tas som et tegn på at næringsverdien til kulturlivet allerede er tatt på alvor.

Nå er spørsmålet hvordan denne næringen kan foredles, både langs en kommersiell og kunstnerisk akse.

Rapporten blir snart lagt ut på nettsidene til Nærings og Handelsdepartementet.

Skrevet av Elizabeth 09/03/09


Kommentar hentet fra gammel blogg på nettsidene våre:

Flott å høre at utviklingen innen kulturnæringene fortsetter. Venter på å se hele rapporten. Kulturforbundet/Delta som er kulturarbeidernes egen fagforening ser fram til mer informajon om kulturens betydning for både næringsutvikling, stedsutvikling, helse, læringsprosess m.m. Vårt slagord og bok: "Kultur former framtida" får stadig sterkere bekreftelse!

Posted by Harald Bjørgan - Kulturforbundet/Delta, 11/03/2009 11:30am
Les resten her...

tirsdag 3. mars 2009

Showbiz

Jeg må innrømme det: Jeg er ingen stor TV titter, og selv om jeg prøver av og til å få med meg Gullrekka på NRK, men har jeg som regel sovnet lenge før den er avsluttet. Men det er ett program jeg virkelig prøver å få med meg: Showbiz!
Hvorfor?
Fordi programmet bekrefter igjen og igjen hvorfor kultur og næringslivssamarbeid er viktig. Det viser at alle mennesker har evne og mulighet til å glede seg over kulturelle uttrykk, eller skal jeg bare si uttrykk? For det er jo det kunst og kultur er; menneskelige uttrykk. Musikk, teater, dans, skrivekunst, visuell kunst er aktiviteter vi alle natrurlig bedriver i barndommen.

Dessverre slutter de fleste med det en eller annen gang når man blir voksen. Programmet viser gang på gang at folk uten spesielle begavelser i den retning danser og synger etter bare kort tids trening og opplæring.

Jeg er sikker på at et liknende konsept innen andre kunstformer ville ha vært like vellykket. Men det viktigste av alt viser programmet hva et slikt prosjekt gjør for ansattes selvtillit og selvforståelse Jeg kan bare gjette meg til hva det betyr for miljøet på arbeidsplassen: stolthet, latter, entusiasme samhold, nye venner og samtaleemner.

Alle bedrifter kan naturligvis ikke være med i Showbiz, men alle bedrifter, organisasjoner og virksomheter bør lære av det. Kultur på arbeidsplassen gir merverdi, enten det dreier seg om kunst på veggene, en sponsoravtale alle nyter godt av, eller at man engasjerer kunstnere internt.

Skrevet av Elizabeth 30/03/09

Kommentar fra nettsidene:

Hei Elizabeth,
Jeg blev veldig glad og enda mer motivert til å fortsette den konsept utviklingen min kollega og jeg har startet når jeg leste ditt innlegg. Vi har utviklet konsepter som går ut på teambuilding og feelgood på arbeidsplasser. Vi er et liten og unik kultur- og artistformidling, som spesialisert oss på dans, mote og show. Nå er fokus også på næringslivet. Her har vi nå skrevet noen presentasjoner på våre tilbud som jeg lurer på om du kunne tenke deg å se på for en kommentar? Vi er begge utøvende kunstnerer, men ønsker oss samarbeidspartnere for å ta våre planer til et høgre nivå. Send meg gjerne en mail på fredrik@sbproduksjoner.no så kan jeg sende deg våre forslag på teambuilding for næringslivet og andre feelgood arrangement for bedrifter.
Håper å høre fra deg.
Mvh
Fredrik

Posted by Fredrik, 23/04/2009 9:37am
Les resten her...

Mot og tillit

Vel tilbake fra Holland, fulle av inspirasjon og beundring; men kanskje enda mer av spørsmål: Er det vi har opplevd i disse nederlandske virksomhetene i det hele tatt mulig å oppnå i Norge? Finnes det næringslivsledere som tør begi seg ut på prosjekter de ikke aner konsekvensen av?

Selvfølgelig må det gjøre det. Men vi ønsker oss flere! Så hva er det vi snakker om?

Vi snakker om et eiendomsselskap som kjøper opp en enorm bygningsmasse, en tidligere kaffe,-te-, og tobakksfabrikk , og konverterer det hele til en kulturnæringsfabrikk; en teknisk skole som flytter fra trygge Rotterdam indre by ut til et gigantisk havneområde, og tar med seg utdanning til de kreative næringer i samme slengen.

Vi snakker om svært tradisjonelle og etablerte bedrifter som DSM og ABNAMRO, som sier ja til at kunstnere, designere, dansere skal være en viktig del av innovasjonsprosessene de må igjennom, De erkjenner at det gamle er for gammelt, og at helt nye grep må tas.

Dessuten viser kunstnerne som er involverte at også de er klare for å tenke nytt, utenfor sine faste kunstneriske rammer og begrensinger. Bedriftene blir en spennende arena for dem å boltre seg i, en arena for utfordringer og for læring.

Skillet mellom kultur og næring blir visket ut, til fordel for gode prosjekter og resultater for begge der kvalitet og levedyktighet er målet, og tillit og mot bærebjelkene.
Les resten her...

tirsdag 24. februar 2009

Nye nettsider!

Endelig er våre nye nettsider på lufta! Som en landsdekkende organisasjon så blir nettsidene våre kanskje det aller viktigste kommunikasjonsmediet vi har, både for oss, og for våre medlemmer og andre i mellom. Vi har ambisjoner om at vårt nettsted skal være dynamisk og brukervennlig.

Forum for Kultur og Næringslivs rolle er først og fremst å være en pådriver og katalysator for utvikling av gode samarbeid. En viktig rolle er å hente frem alle de gode eksemplene på gode samarbeid og resultater de gir. Men vi er like opptatt av at våre nettsider skal være en plattform for dialog om utfordringene samarbeid kan gi.

Vi håper at diskusjonene her skal være mange og konstruktive.

Skrevet av Elizabeth 24/02/09
Les resten her...

Holland: Her kommer vi

I morgen reiser en del fra Forum for Kultur og Næringsliv på studietur til Holland: Vi skal til Rotterdam, Delft og Amsterdam. Hvorfor? I Holland står kreativitet svært høyt på agendaen. Nasjonen sliter med mange utordringer. Etterspørselen etter nye spørsmål, nye svar, nye innfallsvinkler er stor.

Viljen til å utforske, gå nye veier, tenke nye tanker like så. Kulturlivets kompetanse og kraft er sentral i denne saken. På denne reisen får vi et innblikk i denne utviklingen. Vi skal besøke to sentrale, store bedrifter, utdannings og kulturinstitusjoner, reiselivs og stedutviklingsaktører.

Forhåpentlig vil den inspirere deltakerne i sitt daglige virke.Studieturen vil helt sikkert gavne foreningen gjennom ny kunnskap vi kan formidle videre til våre medlemmer.

Følg med på våre nettsider!

Skrevet av Elizabeth 24/02/09
Les resten her...

fredag 16. januar 2009

Kultur og næring-bloggen er i gang

Vi lever i en fantastisk spennende tid. For oss som er levende opptatt av å utforske, utvide og forsterke berøringsflatene mellom næringsliv og kultur, er dette en gullalder.

Det skjer så mye som har relevans og innvirkning på utviklingen innen dette feltet. Her hjemme i Norge, og i utlandet. Krise i økonomien. Ytterliger krav til omstilling i næringslivet. Enorme miljøutfordringer. Økt fokus og oppmerksomhet rettes inn mot nyskaping og bærekraftig utvikling. Næringsliv og kultur henter inspirasjon og kunnskap fra hverandre i økende grad. Nye virksomheter med nye arbeidsplasser skapes med kultur som utgangspunkt.

Denne bloggen skal være et sted for store og små tanker om nettopp dette feltet: Kultur og næring. Elizabeth blir vår faste blogger, men også Rakel, Rebekka og Øyvind vil bidra.

Har du tanker som du vil dele med oss oss brukerne av denne nettsiden? Kommentarer til noen av innleggene? I så fall er du hjertelig velkommen til det!

Skrevet av Øyvind 16.01.09
Les resten her...