fredag 16. januar 2009

Kultur og næring-bloggen er i gang

Vi lever i en fantastisk spennende tid. For oss som er levende opptatt av å utforske, utvide og forsterke berøringsflatene mellom næringsliv og kultur, er dette en gullalder.

Det skjer så mye som har relevans og innvirkning på utviklingen innen dette feltet. Her hjemme i Norge, og i utlandet. Krise i økonomien. Ytterliger krav til omstilling i næringslivet. Enorme miljøutfordringer. Økt fokus og oppmerksomhet rettes inn mot nyskaping og bærekraftig utvikling. Næringsliv og kultur henter inspirasjon og kunnskap fra hverandre i økende grad. Nye virksomheter med nye arbeidsplasser skapes med kultur som utgangspunkt.

Denne bloggen skal være et sted for store og små tanker om nettopp dette feltet: Kultur og næring. Elizabeth blir vår faste blogger, men også Rakel, Rebekka og Øyvind vil bidra.

Har du tanker som du vil dele med oss oss brukerne av denne nettsiden? Kommentarer til noen av innleggene? I så fall er du hjertelig velkommen til det!

Skrevet av Øyvind 16.01.09
Les resten her...