tirsdag 24. februar 2009

Nye nettsider!

Endelig er våre nye nettsider på lufta! Som en landsdekkende organisasjon så blir nettsidene våre kanskje det aller viktigste kommunikasjonsmediet vi har, både for oss, og for våre medlemmer og andre i mellom. Vi har ambisjoner om at vårt nettsted skal være dynamisk og brukervennlig.

Forum for Kultur og Næringslivs rolle er først og fremst å være en pådriver og katalysator for utvikling av gode samarbeid. En viktig rolle er å hente frem alle de gode eksemplene på gode samarbeid og resultater de gir. Men vi er like opptatt av at våre nettsider skal være en plattform for dialog om utfordringene samarbeid kan gi.

Vi håper at diskusjonene her skal være mange og konstruktive.

Skrevet av Elizabeth 24/02/09
Les resten her...

Holland: Her kommer vi

I morgen reiser en del fra Forum for Kultur og Næringsliv på studietur til Holland: Vi skal til Rotterdam, Delft og Amsterdam. Hvorfor? I Holland står kreativitet svært høyt på agendaen. Nasjonen sliter med mange utordringer. Etterspørselen etter nye spørsmål, nye svar, nye innfallsvinkler er stor.

Viljen til å utforske, gå nye veier, tenke nye tanker like så. Kulturlivets kompetanse og kraft er sentral i denne saken. På denne reisen får vi et innblikk i denne utviklingen. Vi skal besøke to sentrale, store bedrifter, utdannings og kulturinstitusjoner, reiselivs og stedutviklingsaktører.

Forhåpentlig vil den inspirere deltakerne i sitt daglige virke.Studieturen vil helt sikkert gavne foreningen gjennom ny kunnskap vi kan formidle videre til våre medlemmer.

Følg med på våre nettsider!

Skrevet av Elizabeth 24/02/09
Les resten her...