mandag 27. april 2009

Fornyelse av samarbeidsavtale mellom Det Norske Teatret og Statkraft


I dag tikket inn en gledelig pressemelding. Samarbeidsavtalen mellom Det Norske Teatret og Statkraft er fornyet for tre år! Dette har nok lykkes fordi begge partene har glede av hverandre langt utover billetter og eksponering mot kontanter. Her handler det om gjensidig kompetanseutveksling og læring. Dette skriver de i en pressemelding:

- Statkraft er ei solid og moderne bedrift som er i takt med tida. Statkraft ønskjer å bli oppfatta som kompetent, ansvarleg og nyskapande. Det er nettopp det vi meiner at Det Norske Teatret er også. Vi har ei målsetjing om å vere eit stort og leiande nasjonalteater med eit breitt klassisk repertoarval med vekt på det nyskapande og eksperimentelle, seier direktør Astrid Driva Rødsand ved Det Norske Teatret.

Ny læringsarena
- Vi skal byggje gode relasjonar via gode opplevingar i samarbeid med teatret, men vel så viktig er den kompetanseutviklinga teatret kan gi oss. Vi ser på våre medarbeidarar som vår viktigaste ressurs og nøkkelen til suksessen vår. Å rekruttere dei beste, halde på og vidareutvikle kompetente medarbeidarar står sentralt i organisasjonsutviklinga vår. Samarbeidet med Det Norske Teatret gir oss ein ny læringsarena på dette området, seier konserndirektør Ragnvald Nærø i Statkraft.

Meir kreativitet
Direktør Astrid Driva Rødsand er svært nøgd med den nye avtala. Ho legg ikkje skjul på at ho ventar mykje av samarbeidet med Statkraft, utover den økonomiske delen av avtala. - Vi vil utveksle erfaringar og lære av bransjane til kvarandre. Ein så stor organisasjon som Statkraft kan ganske sikkert lære oss noko om leiing og organisasjonsutvikling. Samarbeidet med Statkraft gir oss også høve til å nå nye publikumsgrupper.

Dette viser også at sponsormarkedet ikke er helt dødt, men kravet til dialog og evne til finne de områdene hvor man har verdier som er av nytte for den andre blir større. Dette krever kankskje mer tid, omtanke og kreativitet enn det som tidligere har vært nødvendig -- hos begge!

Skrevet av Elizabeth 27.04.09
Les resten her...

fredag 17. april 2009

Twitter, musikk og makt

Den siste ukes store oppdagelse har vært Twitter (eliz62). Nok en kommunikasjonskanal får det til å dirre i fingrene og kile i hjernen. Mulighetsrommet virker enormt, tilgangen til verden enkere enn noen sinne.

Jeg er ikke den eneste som har oppdaget Twitter i det aller siste. De tradisjonelle mediene har hatt store og mange oppslag om Twitter: det gjør folk umoralske, overfladiske og alle de andre tingene nye medier pleier å gjøre med en... Men jeg skal ikke diskutere det.


Jeg ønsker derimot å dele en oppdagelse jeg gjorde gjennom Twitter. Navnet Susan Boyle står listet sammen med mye annet over ukens Trend temaer. Ikke før jeg nylig fikk oversendt Youtube-snutten om henne på Storbritannias talent show . Se http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY gadd jeg å klikke på det. Overraskelsen ble stor. Her er det hundrevis, kanskje tusenvis at twitrer som mener noe om Susan Boyle og hennes praktfulle innsats på talentkonkurransen, og overraskelsen over denne. Jeg oppfordrer alle til å ta en titt, både på Youtube og Twitter.

Dette er et fantastisk godt eksempel på hvordan musikk kan påvirke og forandre holdninger og ideer. Musikkens kraft er stor. Kunstens kraft er stor. Derfor er det fundamentalt at vi har offentlig støtte for kultur, og at kultur og næringsliv samarbeider. Alle mennesker, enten de jobber i offentlig eller privat sektor må ha tilgang til kunst og kultur i sin hverdag. GOD HELG! Elizabeth.

Skrevet av Elizabeth 17.04.09

Les resten her...

tirsdag 14. april 2009

Finanskrisen, sponsing og samarbeid

Rett før påske hadde jeg et møte med en representant fra en av våre viktigste kulturinstitusjoner. Temaet dreiet seg raskt om finanskrisen, og hva det gjør for sponsormarkedet. Vi vet det jo allerede, bedrifter er svært skeptiske til å innå nye avtaler nå. Usikkerheten om hva som kommer får (heldigvis) konsekvens på prioritering av pengebruk på kort og lang sikt. Kultursponsing er konjunkturfølsomt. Heldigvis er mange av avtalene relativt langsiktige, det gir partene tid til å tenke seg om og utforske alle muligheter for å bygge verdier i samarbeidet.

Hvordan forholder så Forum for Kultur og Næringsliv seg til situasjonen?

1) Vi overvåker hva bedriftene tenker og gjør når det gjelder kultur.
Om tre måneder vil vi foreta en ny undersøkelse om kultursponsing i Norge i samarbeid med PerducoKultur.

2) Vi lytter til hva bedriftene sier: Evaluering er et nøkkelord. Bedriftene må vite at midlene de bruker er vel verdt det. Vi tilbyr evalueringsworkshops til både kultur og næringsliv, og vårt verktøy "Culture Score Card" er et effektivt verktøy som kan brukes i evalueringen av samarbeidet.

3) Vi stimulerer kulturlivet til å tenke nytt: Kulturlivet som ønsker å inngå sponsoravtaler med næringslivet må bli enda mer lydhøre for bedriftenes behov og situasjon. Kanhende relasjonen ikke i det hele tatt bør tuftes på et sponsorat, men salg av tjenester eller kunnskap? Workshop og seminarer gir tid og rom for utforskning.

4) Vi prøver å stimulerer næringslivet til å tenke nytt Kulturlivet har langt flere relevante kvaliteter å by på enn mange er klar over. Mange av disse er spesielt viktige i vanskelige tider. Evne til nytenkning, kommunikasjonsferdigheter, empati, evne til lek, fortellerevne, ha overblikk, og ha design kompetanse er bare et knippe av disse. Gjennom artikler, nettsider, foredrag og konfereanser belyser vi dette for næringslivet.

5) Vi arbeider for å holde kultur og næringstemaer på den offentlige agendaen, og håper på sikt å bidra til å bedre offentlige incentivordninger som stimulerer til kultursponsing og kultursamarbeid.

6) Selv om kultursponsing er enormt viktig for kulturlivet, er kanskje et godt samarbeid mellom kulturliv, næringsliv, det offentlige og "andre liv" kanskje det viktigste for samfunnet vårt i dag. Norge, som resten av verden, står overfor helt nye utfordringer vi ikke helt ser konsekvensene av. Evne til å samarbeide på tvers av sektorer for å oppnå ulike mål blir kanskje en av de viktigste kvalitetene vi kan bidra til å dyrke frem, enten det er snakk om kultur, stedsutvikling eller næringsliv!

Skrevet av Elizabeth 14.04.09

Kommentar fra nettsidene:

Det er viktig med motivasjon og kurs i denne tiden. Vi har ulike tilbud rundt dette emnet.
Velkommen

Posted by Tine Resset, 18/04/2009 1:51pm

Les resten her...

onsdag 8. april 2009

Noen tanker fra påskefjellet

Egentlig hadde jeg tenkt å holde meg langt unna jobben denne påsken. Det er en krevende øvelse, og viser seg gang på gang som en umulighet. ;) Mac med nett-tilgang og masse tid til å surfe på nettet hjelper selvfølgelig ikke heller....

Kultur og næringstemaer dukker opp overalt. Gjennomgående på utenlandske sider er bekymringen for hva som skal skje med kutursponsing nå. Mange amerikanske og britiske donatorer ser ut til å smelte som sne under solen, sponsorbudsjetter kuttes, og andre stiftelser og fond blir mindre. Andre land klager over det samme. I Norge opplever nok mange at å hente sponsormidler har blitt betydelig tyngre, for ikke å si umulig fra noen bransjer. Fantastisk da med en motstrøms mann som Christian Ringnes som gir midler til Oslo for å lage en gondolbane. (Når man tenker etter er jo slike investeringer geniale, han vil jo aldri i TAPE på det, og hans ettermæle som en Oslo-bygger vil bli stående for alltid.)

Blir finanskrisen varig, blir det nødvendlig med incentivordninger for å stimulere bedrifter til å sponse kultur. Fra utlandet kjenner vi allerede til skatteincentiver og "matching funds" program. Vi bør også se alvorlig på hvilke muligheter Skattefunn-ordningen kan gi, samt mulighetene for at kulturlivet i større grad, og spesielt kunstnere, kan motta 12000 (helst mer!) og gi skattelette til giver.

Et annet tema som florerer på nettet er kreativitet. Som kjent har EU utpekt 2009 til kreativitetsåret, Man spør seg hvilken rolle kan kunstnere spille for virksomheters evne til nytekning og innovasjon. Hvem er mest effektive, designerne eller kunstnerne? Hvordan kan utdanningene bli mer helhetlig slik at vi kan mer fra flere felt? Dessuten, hvordan man kan bidra til at kunstnere kan overleve godt økonomisk i sitt eget yrke? Noen amerikanske MBA program har nå cross-over utdanning med kunst og design skoler.

Kulturnæringen er i vekst så og si over alt. I Storbritannia satser de på at nettopp Creative industries forventes faktisk bære øyriket gjennom krisen.
Her er interessant rapport.

God påskelektyre til alle med nett-tilgang i ferien!

Skrevet av Elizabeth 08/04/09
Les resten her...