fredag 29. januar 2010

En kikk inn i fremtiden?

Sponsorsjef i DnBNor, Jacob Lund har denne uken kommet med noe nytt: Innen sponsor-lingoen kan det kanskje beskrives som krav ikke bare til motytelser, men også krav til gjenytelser til tredje part. Her legger banken nemlig klare føringer for mottakers handlerom -- til glede og nytte for noen andre enn dem selv. DnBNor makter derved å utnytte sitt sponsorat maksimalt både i forhold til "vanlige" sponsorat med de ulike fordelene disse gir, i tillegg til å utvise et samfunnsansvar. Elegant.

Men hvilken effekt kan slike føringer ha? For idretten, og spesielt for de største organisasjone og forbundene vil det det neppe føre til frykt for verken miste sin integritet eller fokus. Snarere vil det kanskje for noen bidra til å styrke ømdømme. Men hva med kulturinstitusjonene DnBNor samarbeider med? Mange har allerede sin "tallerken full" med å oppfylle krav om ulike sosiale program for ulike grupper i samfunnet: barn, ungdom og eldre med eller uten spesielle behov. Vil det i det hele tatt være mulig for dem å ta imot sponsormidler med enda flere krav og motytelser?

Flere spørsmål melder seg:

Vil kravet løfte de prosjektene og programmene de offentlige kulturinstitusjonen allerede gjør enda høyere?
Vil andre bedrifter følge etter?
Vil det øke kultursponsing her til lands, eller ha motsatte effekt?
Er kultur ikke godt nok å sponse i seg selv?
Vil kulturlivet sky bedrifter som stiller slike krav?

Det som Jacob Lund´s utspill viser med tydelighet er at samarbeid mellom kulturliv og næringsliv verken kan styres av teorier eller historiske tradisjoner. Næringslivet i Norge inngår samarbeid med kultur (eller andre)på egne premisser, utfra egne behov og ønsker.

Kulturliv som ønsker å inngå i tradisjonelle sponsoravtaler vil sannsynlig merke nye og tøffere krav fra sine næringspartnere. Mange vil oppleve det som stimulerende og verdiøkende. Andre vil ikke det.

Norge vil derfor i fremtiden trenge flere mesener som ønsker å gi penger -- uten krav til motyelser.. til kultur. For å dyrke mesender må det mest sannsylig noen endringer i skattesystemet vårt til for at flere av de velstående mennene og kvinnenei lande skal donere til kunst og kultur.

Men Vvi trenger også et kulturliv der flere aktører evner å omsette noen av sine ferdigheter og kunnskaper til en reell markedsverdi til virksomheter.

Jacob Lunds ideer kan føre til store endringer i samspillet mellom kultur og næringliv. Spennende saker!

Les resten her...

tirsdag 26. januar 2010

Svar på kronikk i Klassekampen

Svar fra Elizabeth Bjørn-Hansen til kronikken "Styrt av følelser" av Amina Bech og Tonje Gjevjon i Klassekampen 20.januar. Svaret ble sendt til Klassekampen torsdag 21.januar.

Etter Gjevnon og Bech’s kronikk i Klassekampen den 20. januar ser jeg at det er nødvendig med en presisering av mine uttalelser i telefonintervjuet til Klassekampen i forrige uke.

Mitt anliggende var å påpeke på at mange blir uteksaminert fra våre kunsthøgskoler med for liten forståelse for det markedet de skal virke i, og at dette også medvirker til kunstnernes dårlige levevilkår. For som artikkelforfatterne korrekt også påpeker; ”kunstnere skal bidra som verdiskapere til økonomien”. Heldigvis finnes det i hvert fall et unntak: Den norske musikkhøyskole tilbyr nå ”Forretningskompetanse” som et kurs for sine studenter.

Forum for Kultur og Næringslivs dagsorden siden 2001 har vært å føre kulturliv og næringsliv nærmere hverandre slik at kunstnere som ønsker kontakt med bedrifter ikke møter en lukket dør, slik tilfellet ofte har vært.

Forumets utgangspunkt er at vi mener at kulturliv kan ha både økonomisk og annen nytte av å samarbeide med næringslivet, og at næringslivet kan ha nytte av å samarbeide med aktører fra kultursektoren, og da ikke bare som sponsorer.

Forum for Kultur og Næringsliv er altså ment som et tilbud for dem som ønsker å utforske samarbeid mellom kulturliv og næringsliv. At staten også bidrar til å sikre kunstneres inntekter gjennom ulike politisk begrunnede ordninger er svært positivt. Det er dermed også helt galt å konkludere at jeg mener kunstnerne ikke må få ordentlige honorarer for det arbeidet de faktisk gjør, eller lære å ta seg betalt av staten. Selvfølgelig må de det. Men dette handler igjen om kompetanse om hvordan man gjør det.

Ett av Forum for Kultur og Næringslivs satsningsområder i 2010 er å stimulere flere, spesielt små og mellomstore bedrifter, til å kjøpe samtidskunst. Gjennom ulike kompetansebyggende aktiviteter i bedrifter vil vi forhåpentligvis stimulere de innkjøpsansvarlige til å besøke deres lokale gallerier og kunstforeninger. Undersøkelser foretatt av PerducoKultur viser at rundt 25 % av norske bedrifter har kjøpt kunst de siste ti årene. Dette er for mange – også oss - et overraskende lavt tall, og indikerer at det bør være et interessant potensielt marked der. Hvorvidt kunstnernes fagforbund ønsker å engasjere seg i dette er selvfølgelig opp til dem, men for Forum for Kultur og Næringsliv er det naturlig å gjøre det.

Elizabeth Bjørn-Hansen
Direktør i Forum for Kultur og Næringsliv


--

Kronikk: "Styrt av følelser" av Amina Bech og Tonje Gjevjon i Klassekampen 20.januarLes resten her...

torsdag 21. januar 2010

Mangfold på Ordentlig45 engasjerte mennesker fra en rekke bedrifter og organisasjoner, private og offentlige, deltok i går på Backstage på Splint. Temaet var mangfold. Splint tok oss med i en aktiv prosess med fokus på håndtering av mangfoldsmøter.

Vi i Forum for Kultur og Næringsliv arrangerer jevnlig Backstage - en møteplass hvor man får se "bak scenen" til en annen medlemsbedrift. Denne gangen var det Splint sin tur. Splint er en innovativ bedrift som bygger sine metoder på kunstnerisk kompetanse med basis i dramapedagogikk. De har nå inngått et tett samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Posten Norge for å lage en skreddersydd workshop rettet mot servicemedarbeidere i bedriften. I går fikk vi muligheten til å se smakebiter av dette arbeidet.Mens vi spiste frokost fikk vi innblikk i erfaringene så langt. Roger Hauklien fra Posten var meget fornøyd og hadde sett konkrete endringer hos sine ansatte. Det var spesielt metodevalget han trakk frem som viktig. Ved å iscenesette typiske og utfordrende situasjoner fra arbeidsplassen, får medarbeidere et nytt blikk på utilfredstillende situasjoner. De får muligheten til å diskutere hva de synes om eksempelet og dele erfaringer, de får forståelsen av hva som er personlige tolkninger og hva som er fakta, og de får metoder som hjelper dem til å håndtere vanskelige situasjoner i sin jobb. Dette er det Splint kaller Situasjonstrening. Gjennom mange år i norsk arbeidsliv har Splint opparbeidet seg spisskompetanse rundt psykologiske mekanismer i mennesker og denne kompetansen har de kombinert med denne originale treningsformen.Etter at innleggene var ferdige gikk vi fra passiv lytting til aktiv deltakelse. Splint iscenesatte først en situasjon hvor en leder og en kvinne med hijab møttes. Publikum fikk muligheten til å ta et skritt tilbake og se på den situasjonen som fremspilte seg på scenen. Splints dyktige medarbeidere ledet oss så gjennom en spørsmålsrunde og stoppet opp på kritiske punkter. Hvilke handlingsalternativer finnes egentlig? På en ufarlig måte fant vi sammen handlingsmuligheter som kan brukes på jobb eller i andre situasjoner. Vi fikk se flere eksempler på mangfoldsmøter og det var gøy å se hvor engasjerte folk ble. Det manglet ikke på spørsmål da daglig leder i Splint, Chris McCormick, avsluttet eventet.Tusen takk til Splint for et lærerikt frokostseminar!

Les resten her...

fredag 15. januar 2010

Daglig dose kunst til din iPhoneCultureLabel har i samarbeid med Elastik Mobile utviklet iPhone applikasjonen "Artful" som tilbyr en daglig dose kunst direkte til din telefon.

Artful er en morsom måte å oppdage flott kunst på. Som bruker kan man se og søke på kunst fra flere museum og gallerier rundt om i verden. Det første museet som lanserer Artful er Museum of London våren 2010. Lanseringen sammenfaller med åpningen av utstillingen Galleries of Modern London. Over tid vil mange flere museum også bli tilgjengelige, slik at kulturentusiaster kan sammenligne bilder fra mange forskjellige steder.

Applikasjonen gjør det også mulig for gallerier og museer å gjøre kunsten tilgjengelig for salg via Print on Demand Technology. På denne måten, via ny teknologi og kreativt tankesett, har man nå åpnet for muligheten til å nå nye målgrupper over hele kloden.

For deg som er interessert, les mer om Elastik Mobile og den nye applikasjonen her.

Artful er også på twitter.
Les resten her...