tirsdag 21. juni 2011

Kultur- og kreative næringer i Norden og EU.Direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, Rasmus Tscherning, holdt i går et informasjonsmøte om kultur- og kreative næringer, på Litteraturhuset i Oslo. Han innledet det omlag to timer lange foredraget med en beskrivelse av feltet slik det er i dag, hvor han karakteriserte de to næringene som abstrakte landskaper. Oppfatningene og assosiasjonene rundt de to begrepene er utallige, og det er avgjørende for forståelsen at disse bli definert.

Videre gikk han nærmere inn på opplevelsesøkonomi som begrep, og deler den inn i tre typer; regional utvikling, vekstnæringer og verdiskaper. Disse er tre ulike tilnærminger for hvordan man kan utvikle opplevelsesøkonomien som næring.

Opplevelser som forretningsutvikling.

Tscherning fokuserte på viktigheten av opplevelser, og sier at det er en avgjørende faktor for å komme under huden på folk. For å understreke poenget trakk han frem forskning som viser at "dersom du gir en ting i julegave til noen, har 80 % glemt hva du gav dem ett år etter". En opplevelse vil derimot huskes vesentlig lenger, og kan derfor gi store muligheter i forretningssammenheng.

Som et godt eksempel på bruk av opplevelser i forretningsutvikling, fremhevet han DFD Seaways. De har klart å skape en unik opplevelse i forbindelse med båtturen mellom Oslo og København, og har med dette skapt en merverdi ovenfor kundene. Denne opplevelsen blir av kundene oppfattet som viktigere enn både pris og tidsbruk, da de velges fremfor både raskere og billigere alternativer. Dette viser oss at dersom man finner en måte å bruke opplevelser i forretningsutvikling, vil man kunne skape et konkurransefortrinn.


- Rasmus Tscherning, direktør i CKO


Grenseoverskridende.

Tscherning mener at samarbeid mellom kultur og næring bidrar til å skape innovasjon. Han sier at bedrifter som samarbeider med kulturnæringer har en produktinnovasjon på 44 %, og at dette er 12 % mer enn andre bedrifter.

Han mener også at de kreative næringenes behov er kapital og kompetanse. Han sier at man må finne nye måter å utnytte det potensialet som finnes, og at man må finne løsninger på tvers av grenser. Han tror også at kapital, kompetanse og innovasjon er avgjørende for utviklingen av de kreative næringene, og at opphavsrett er viktig for å beskytte sin verdi.- Rasmus Tscherning i CKO og Øyvind Stålsett, direktør i Forum for Kultur og Næringsliv


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar