onsdag 25. november 2009

Dårlige tall for kultursponsing i følge SynovateSynovate har kommet med nye tall, og det er trist lesning for kulturlivet. Kulturinstitusjonene og spesielt festivalene har tapt terreng. Er det grunn til å fortvile? Nei, jeg tror ikke det. Det er imidlertidig grunn til å tenke på samarbeid mellom kultur og næringsliv på nytt.

Kultursponsing som begrep har i Norge referert til både gavevirksomhet/støtte og en forretningsmessig avtale med klare mål og stadig større forventninger om motytelser. I nedgangstider er det ikke unaturlig at bedrifter er forsiktige med all pengebruk, enten det dreier seg om markedsførings- , HR-, kommunikasjon-, drifts- og andre utgifter. Det som oppfattes som unødvendig kuttes, og gavene kanskje aller først. Spesielt hvis mottakeren ikke er spesielt trengende. Kulturlivet sett under ett har mottatt så mye statlig støtte i de senere år at det er nok mange bedrifter som vil prioritere å gi sine gaver til andre.

I Norge har vi heller ingen betydelig skatteincentiver som motivererer giverglede til kultur.

Samtidig er business-relasjonen blitt tøffere. Bedrifter ønsker reelle motytelser med relevant verdi. Kanhende en del kulturinstitusjoner ikke har maktet å levere godt nok. Dessuten kan jo billetter kan kjøpes uten å være sponsorer, logoeksponering blir fort komplisert og vanskelig - ihvertall sammenliknet med idrettsarrangementene- og de store kundearrangmentene har de uansett redusert.

Hva har da kulturlivet å bidra med?

Omdømmebygging er fremdeles viktig, men i nedskjæringstider, knytter omdømmet seg raskere til i hvilken grad man makter å beholde arbeidsplasser.... Ny internasjonal forskning peker imidlertid på at kulturens og kunstens kunnskaps- og vitensunivers, dets holdninger, språk og virkelighetsforståelse vil bli essensielt for bedrifter som vil lykkes. Men det er ikke sikkert at en tradisjonell sponsorkontrakt er den beste transaksjonsformen. Det er meget mulig at kulturlivet i fremtiden må belage seg på pakke inn sine "goder" i en ny innpakning og selge den til bedriften som en vare -- eller som en konsulenttjeneste. Dette er krevende: man få definere og skape sine egne salgbare "produkter", og man må ha evne og vilje til å sette seg inn i markedet og dets behov.

Mange vil naturlig nok hevde at dette er ødeleggende og forstyrrende i forhold til den oppgaven kulturlivet er satt til å utøve: nemlig skape, forvalte og formidle kunst og kultur. For disse vil nok nærkontakt med næringslivet i fremtiden handle om mesenater, og gaver fra almennyttige fond -- i den grad vi har denslags i Norge.

For de som er villige til å kommersialisere sine produkter vil inntjeningsmulighetene være store, spennende og utfordrende. Men kanskje enda viktigere vil disse aktørene enten de er enkelt kunstnere, kulturinstitusjoner eller organisasjoner bidra til at bedrifter blir bedre arbeidsplasser, ta klokere avgjørelser og bidra til et mer humant samfunn. Ikke en dårlig trade - off!
Les resten her...

torsdag 12. november 2009

Ekte ledelse i virtuelle verdener
I 2007 kom en rapport av IBMs innovasjonsprogram GIO (Global Innovation Outlook) og Seriosity Inc., i samarbeid med Stanford University og MIT, som heter "Vitrual Worlds, Real Leaders: Online games put the future of business leadership on display". Resultatene er klare: morgendagens ledere bør lage seg en avatar så fort som mulig.

Bakgrunnen for rapporten er at vår tidsalder, The Internet Age, stiller nye krav til ledelse fordi landegrenser utviskes, tidssonene overlappes, prosjektene blir kortere i tid, men flere i omfang, og ikke minst: man jobber ikke bare med sine nærmeste kollegaer. Derfor trenger businessverden en ny ledelsesmodell.

Målet med rapporten var todelt:

1) Forstå hvordan suksessrike ledere oppførte seg i online-spill,
2) Lære hvilke aspekter ved omgivelsene i virtuelle verdner som ledere brukte i den virkelige verden for å være mer effektive.

Noen definisjoner før du leser rapporten:

/Online-spill: spill som trenger internettilkobling for å spilles.
Spillet (verdenen) fortsetter selv om du ikke er pålogget, du logger deg inn og ut for å spille

/MMORPG: Massively Multiplaying Online Role-Playing Game - et type online-spill som lar deg spille med/mot andre spillere i hele verden. Mest kjente mmoprg er World of Warcraft (WoW)

/avatar: den virtuelle fremstillingen av karakteren du lager i et spill. Som regel kan du ha flere avatarer i et spill, men bare spille med en av gangen. Hovedkarakteren din er en "main", de andre er "alts"

/guild: "gjengen din" - en samling spillere du deler ressurser med, enten dere drar på oppdrag (quests, raids) sammen, eller bare prater i guildchat mens du holder på med noe annet i spillet. Guilds kan ha hundrevis av medlemmer


Les rapporten her.

Se også denne artikkelen fra 2006 i Wired om hvorfor du bør legge til at du er guildleder på CVen din.

Les resten her...

Opplev kunst på en ny måte

Å se en Velasquez eller en Rembrandt på et sted som Pradomuseet i Spania er en unik opplevelse. Nå kan du bruke Google Earth teknologi for å navigere reproduksjoner av Prados mesterverk!

I Google Earth kan du komme nær nok til å undersøke en malers penselstrøk eller sprekkene i lakken på maleriet. Bildene av disse verkene er omtrent 14000 millioner piksler, 1400 ganger mer detaljert enn bildene et 10 megapiksler digitalt kamera vil ta. I tillegg vil du kunne se en spektakulær 3D-gjengivelse av museet.

Vi anbefaler å åpne Google Earth, ta en titt på temaet tredimensjonale bygninger, gå til Prado og få tilgang til mesterverkene. Se også filmen under.Les resten her...

fredag 6. november 2009

Mat dine barn med kulturFeed Your Kids the Arts er en navnet på en ny og storstilt kampanje fra organisasjonen Americans for the Arts. Kampanjen er satt i gang for å stimulerer barn (les: deres foreldre) til å engasjere seg i kulturelle aktiviteter.

Forskning viser at barn som får drive med musikk, teater, visuell kunst ol. greier seg betydelig bedre både akademisk og sosialt. Dessuten er det viktig å engasjere barn og unge for å sikre seg et fremtidig publikum.

Americans for the Arts, The NAMM Foundation og the Ad Council har også samarbeidet med Walt Disney Studios Home Entertainment for å lage nye PSAs (offentlige kunngjøringer). Som en forlengelse av den nåværende kampanjen brukes nå figurer fra Disney's Little Einsteins ™ til å fremme kunstutdanning til barn og deres foreldre. Både barn og foreldre blir oppfordret til å delta i kunst og kultur sammen. Tegneseriefigurenes opplevelser med kunst hjelpe barn til å utvikle kreativitet og selvstendig uttrykk samtidig som samarbeid, vennskap og utforskningsevne vektlegges.

I den siste fasen av "The Arts. Ask for more." likestilles kunst med et sunt kosthold. Disse nye TV- og radioannonsene etterligner sunne matvarer kombinert med fremtredende kunstnere. Her kan du se "Raisin Brahms" med komponisten Johannes Brahms og "Van Goghgurt" med kunstneren Vincent van Gogh og foreldrene oppfordres til å sørge for at barna får sine daglige servering av kunst.Se her for flere videoer og mer informasjon.

Les resten her...

onsdag 4. november 2009

"I am a collector, I am an artist, I am a business man"

Kim Chang II er ikke en vanlig artist, han er en kunstsamler, en forretningsmann og en milliardær som prøver å bringe kunst, blant annet signert Damien Hirst, ut til publikum i Korea.Les resten her...

mandag 2. november 2009

Kunst på jobb - digitalized

Idéheftet "Kunst på jobb" ble lansert forrige tirsdag. Nå kan du lese det digitalt!Vi kommer til å legge ut alle fremtidige trykksaker ut på samme måte. Vi har begynt å legge ut planer og utredninger. Det er geniale Issuu som står for denne estetiske nettpubliseringen. Hjemmesiden vår på Issuu er www.issuu.com/kulturognaringsliv, der finner du alt vi har lagt ut så langt.

Bilder fra lanseringen på Selmer kommer snart!
Les resten her...